Informace o umělcích

Michaela Blechová

Fotografie Michaely Blechové vnímavě zachycují zajímavá místa v krajině západních Čech. Ve své tvorbě nezapomíná na sochařskou výzdobu fasád historických budov v Plzni a pomocí svého fotoaparátu mapuje významné kulturní události tohoto regionu.

Jejím oblíbeným uměleckých směrem, který ji ovlivňuje, je impresionismus, hra světel a stínů, nálad a barev ji inspiruje a určuje směr její tvorby.

Na svých fotografiích se vyjadřuje svým osobitým pohledem a smyslem pro kompozici. Pečlivě vybrané záběry mapují naši současnost i perly minulosti a u dokumentárních prací její tvůrčí invenci posiluje kulturní tradice západočeské metropole.

Setkávání a spolupráce s lidmi s podobnými názory sdruženými ve výtvarném spolku Totemart a společné výstavy jsou logickým vyústěním její činnosti, snahy o zdokonalení tvorby a prohloubení znalostí na poli výtvarného umění.

blechova4

blechova2

blechova3

Alena Brabcová

Jsem amatérská malířka a fotografka. Narození mého syna mě přivedlo k sebevyjádření pomocí štětce a barev.

Své emoce, nálady a prožitky jsem začala projevovat v abstraktních obrazech. Tento proces se mi stal uzdravujícím, přiblížila jsem se tak sama k sobě a začala objevovat svůj skrytý talent v umění propojování barev. Abstraktní obrazy jsou esoterické a pozitivně laděné.

Poté jsem se otevřela možnosti malování přírodních scenérií a motivů. V obrazech tak můžete cítit souhru, klid a vnitřní mír, který čerpám při častých pobytech v přírodě.

Nejraději volím motivy květin, stromů a průzračné vody.

Na malování mě nejvíce baví samotný proces tvorby, jak štětec tančí po plátně a barvy se propojují ve výsledný celek. Baví mě otevřít se prostoru, možnostem a nechat se vést vnitřním hlasem. Je to ta část ve mně, která žije svobodně svůj vnitřní pohled, svůj svět, kdy duše promlouvá.

brabcova

brabcova2

brabcova3

Milan Ďuriš

Může se zdát, že abstraktní umění je jen „neuspořádaná směs“ barevných čar a skvrn, která neříká vůbec nic.

Samozřejmě opak je pravdou a tvorba Milana Ďuriše to dokazuje. Dokonalost kompozice je důležitá v celkovém pojetí výtvarného díla, čímž se „neuspořádaná směs“ či chaos mění v řád, který danému dílu dodává individualitu.

Jeho obrazy jsou tvořeny s velkým citem pro kompozici a volbu barev, což jako architekt oceňuji, protože obrazy Milana Ďuriše dokáží být platným členem interiéru a harmonicky spolupůsobit jako celek.

Neméně zajímavá je tvorba na bázi UV barev, která je opravdovou lahůdkou při finální dekoraci a tvorbě interiéru. Hra světel, barev a nálad je skutečně fascinující.

duris

duris2

Václav Fiala

Václav Fiala se přes dvacet let se věnuje umělecké tvorbě se zaměřením na veřejný prostor. Realizoval řadu sochařských prací ve velkém formátu ze dřeva, železa a kamene, především v Plzeňském kraji.

Své práce představil na výstavách doma i v zahraničí. Zúčastnil se více jak šedesáti mezinárodních sympozií, pobýval na tvůrčích pobytech v USA a v Austrálii. V roce 1997 představil své práce ve Starém královském paláci na Pražském hradě. Ve stejném roce získal grant americké nadace Pollock-Krasner a vystavoval v newyorkském Socrates Sculpture Parku.

V letech 2004 a 2005 vystavoval na sochařské výstavě Sculpture by the Sea v Sydney, kde podvakrát získal hlavní cenu Sydney Sculpture Prize.

Pracuje s redukovanými geometrickými tvary a jeho práce je často inspirovaná architekturou. Ateliér Václava Fialy „Hangár F“ je umístěn v bývalé garáži pro 24 bojových vozidel pěchoty (BVP) v areálu zrušených kasáren v Klatovech.

fiala

fiala2

Jana Frolíková

Zabývám se kresbou, malbou, grafikou a různými kombinacemi těchto technik.  Ráda vás přivítám ve svém ateliéru.  Najdete ho ve  Šťáhlavech,  v ulici V Rokli 591.

Nachází se v prostorách bývalé hospůdky U Fandy, kterou 20 let provozoval můj manžel František. Je to místo,  které bylo vždy plné lidí a přátelských setkání.  Jste srdečně zváni.

frolikova

frolikova2

frolikova3

Jiří Hammerbauer

Jmenuji se Jiří Hammerbauer, je mi 18 let a jsem studentem Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí 23. Mezi moje zájmy patří tradiční kreslení, digitální kresba, focení, čtení knížek a sledování filmů.

Kreslení se věnuji odmala, ve školce jsem byl malý klučina, co pro kamarády kreslil draky, auta, superhrdiny a tak dále. V první třídě (2006) jsem začal docházet do Základní umělecké školy v ulici Karla Steinera v Plzni. Dnes je rok 2017 a již 11 let zde stále týden co týden kreslím, pod dohledem paní učitelky Alice Kopečkové, které děkuji za rozvinutí mého talentu. Jinak jsem nikdy neabsolvoval jakýkoliv umělecký kurz a zatím nestuduji na žádné umělecké škole, jsem tak trochu samouk. Ohledně kreslení jsem mnoho informací načetl z knih. V posledních letech čerpám rady a tipy převážně z internetu.

Od školky se mnoho věcí změnilo, ale ten malý kluk, co rád kreslil draky a další věci s fantasy tématikou, ve mně stále je. V současné době se nejvíce věnuji konceptuálnímu umění, zobrazování sci-fi a fantasy tvorů, lidí, světů a prostředí, ve kterém žijí a spoustě dalších věcí, které jsou s tím spojené. Inspiraci k těmto kresbám čerpám doslova na každém kroku. Při každé příležitosti mám s sebou alespoň malý skicák, tužku a tenký černý fix. Stačí se jen dobře dívat, mít hlavu otevřenou novým nápadům a trochu popustit uzdu fantazii. Nápady se jen hrnou a je jedno jestli zrovna jedu autobusem, nebo sedím v lavici a poslouchám výklad mého učitele matematiky. Spousta mých představ a nápadů zároveň pochází z čtení knih, sledování filmů, navštěvování rozmanitých míst, poslouchání hudby a výjevů ze snů.

Zatím nemám konkrétní představu o tom, jakou vysokou školu bych chtěl studovat po gymnáziu. Mám vyhlídnuté dvě školy, jejichž zaměření mě zajímá. Myslím, že studiem na jedné z nich bych byl dobře připraven pro budoucí povolání. Jedná se o Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, obor ilustrace nebo animovaná tvorba. Druhou možností je obor animované tvorby na FAMU. Zatím se přikláním k možnosti věnovat se oboru ilustrace a grafiky v Plzni, přesto mě stále více láká věnovat se studiu animace a tvorby animovaných filmů.

Umění se věnuji, protože mě jednoduše baví. Díky němu mohu ostatním ukázat jak je svět krásný, jak vidět každodenní věci s novou jiskrou v oku. 

hammerbauer

Josef Haring

Narodil se 18. 8. 1952 v Praze. Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor český jazyk a výtvarná výchova (Jaroslav Dvořák). Pracoval v různých zaměstnáních, v posledních letech jako restaurátor. Roku 1978 spolu s Janem Sekalem, Andrejem Bělocvětovem a Františkem Kudláčem založil skupinu Žižkovská avantgarda. V roce 1998 přichází do Plzně, od roku 1999 je členem UVU plzeňské oblasti.

Zabývá se kresbou a malbou, ve své volné tvorbě uplatňuje konstruktivní principy, zejména ve figurálních kompozicích s geometrickou sítí, vytvořil i řadu děl ryze abstraktního charakteru. Vystavuje od sedmdesátých let, například v Pražském regresivním divadle (1973), na Výstavě na dvoře (s Janem Sekalem) v Praze (1982), v Divadle u hasičů v Praze (1997). V Plzni se představil na několika samostatných výstavách, např. v Galerii Jiřího Trnky (1999,2001,2008), Galerii Visioart na Roudné (2009), v Galerii Evropského domu (2011) a Domě Hudby (2011). Pravidelně se zúčastňuje členských výstav a akcí UVU plzeňské oblasti, naposledy v Písecké sladovně v Písku (2011), jeho díla byla vybrána na soutěžní přehlídku Mezinárodního bienále kresby Plzeň (2008 a 2010).

haring

haring2

haring3

Kamila Hoja Horáková

Malířka a kreslířka . Narozena 9.8.1973 v Plzni. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni. Od roku 1999 se věnuje pedagogické činnost výtvarného vzdělávání a přípravy studentů na střední a vysoké umělecké školy. Je členkou UVU. Její práce jsou zastoupeny v četných domácích i zahraničních sbírkách.

Slovo autorky: „Výtvarné dílo je pro mne především zobrazením duše. Své obrazy vytvářím technikou klasické olejomalby. Východiskem k mé práci je příroda. Ať je to krajina jako celek či vybrané inspirující partie s dynamickými proměnlivými jevy, nebo detail zasazený do širších souvislostí. Snažím se zachytit to, co může být při letmém pohledu skryté a podat výpověď o zakódovaném řádu krajiny. Druhou a stejně důležitou polohou mé práce je figurální pudrová kresba na vrstvených papírech. Je to dobrodružná cesta vyžadující absolutní koncentraci bez možnosti oprav. V těchto křehkých až snových kresbách se snažím dát prostor citům a duši člověka , našemu bytí .“

horakova

horakova2

horakova3

Zdeňka Hranáčová

Opustila město a pořídila si dům s nejkrásnějším výhledem na Klatovsku. Denně pobývá v krajině a ze svého okna pozoruje krvavé západy slunce. Zabývá se krajinomalbou s expresivně – symbolickým až meditativním přístupem. Kopcovitou krajinu Pošumaví jedenkrát za rok vymění za mořské pobřeží západního Nizozemí. Učí výtvarnou výchovu na gymnáziu v Klatovech.

Je členkou skupiny KT –ART a UVU. Občansky se angažuje ve spolku Komunita Čachrov.

hranacova

hranacova2

Jan Jelínek

Plzeňský výtvarník, člen UVUP, se ve své volné tvorbě zabývá především malbou, ale věnuje se i grafice, fotografii, tvorbě koláží, asambláží a instalací.

Je činný i jako literát a performer, pravidelně publikuje v časopisu Plzeňský literární život, kde otiskl sbírku epigramů Malý slovník odcizených slov, vyšla mu básnická sbírka Juveniliana.

Jelínkova výtvarná a literární tvorba (často vzájemně provázaná) bývá řazena do širšího proudu imaginativního umění s patrnými vlivy surrealismu, výrazně se v ní uplatňuje jeho osobitá ironie a sarkasmus. V olejomalbách používá veristické prostředky dalíovského typu. Grafiky a velkoformátové akryly se vyznačují znakovostí, hravostí, ironií a humorem.

jelinek

jelinek2

jelinek3

Hana Kajerová

Aktivně se věnuje ve svém ateliéru bytovému i komerčnímu designu a kromě své profese se zabývá také malováním obrazů a kresbě, kterou studovala pod záštitou ZČU v Ústavu umění a designu. Je členkou malířské skupiny Totem-art, která působí jak ve svém regionu, tak i v  zahraničí. R. 2005 byla zařazena do Českého almanachu osobností a firem.

Její práce byly publikovány v některých médiích, pořádá společné i samostatné výstavy. Nabízí otevřený přístup ke všem svým klientům.

kajerova

kajerova2

kajerova3

Marcela Kotěšovcová

Vystudovala jsem Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti.

Jsem návrhářka a modelářka dámských (občas i pánských) kožených kabelek a kabel.

Ve své tvorbě se snažím příliš nepodléhat módním trendům. Pracuji s prostorem a tvarem, teprve potom vybírám technologii, kterou chci určitého tvaru dosáhnout. Používám hovězinové, třísločiněné usně. Jednotlivé modely vyrábím většinou v malých sériích (10-20kusů), v některých případech se jedná o originály. Mé kabelky jsou intuitivní záležitostí. Láká mě na nich rozpor mezi jejich výtvarnou hodnotou a praktickým užitím. Snažím se, aby nebyly nudné, aby měly svůj rozpoznatelný styl a byly současné i nadčasové.

kotesovcova

kotesovcova2

Jaroslava Lišková Mašková

Jmenuji se Jarka a výrobě šperků se věnuji osmým rokem. Jsem nekonečný návštěvník všemožných kurzů a workshopů, mimo jiné jsem studovala Design kovu a šperku na UUD v Plzni. Miluji barvy a nápaditost a moc mě baví vymýšlet a vyrábět šperk přímo na míru k oblečení a doplňkům majitelky. 

Ráda recykluji netradiční materiály jako použité pet lahve, kapsle od kávy a další věci, které již neplní svůj původní účel. Miluji ten proces jejich přeměny v originální šperk. Co se týče základního kovového materiálu, na vše používám hypoalergenní chirurgickou ocel, kterou mohou nosit i alergici. Myslím, že šperk nemusí být jen o zlatě a drahých kamenech. Měl by doplňovat svého nositele a ne z něj dělat někoho jiného. 

A stejně tak jako my každý jsme originál, i naše doplňky by měly být originální. To je mým mottem, a proto tak ráda dělám nové a nové věci. Neprodávám tedy jen šperky, ale tvořím Váš styl.

Foto: Nikola Bruncová

lis-maskova

lis-maskova2

lis-maskova3

Zuzana Lomičková

Jsem absolventka Katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni. Oblast mých zájmů zahrnuje film, literaturu, cizí jazyky, cestování i sport, stále jim však vévodí malba, kresba a jejich kombinace, ať již vzájemná, nebo i s jinými výtvarnými technikami.

Pro svá díla ráda využívám i větší formáty, které skýtají více prostoru pro jednotlivé linie sdělení, a akrylové barvy, jejichž typickou skladbou zvýrazňuje zamýšlené pojetí tématu, které od hloubavého rozjímání a šepotu někdy vystupňuje téměř k výkřiku.

Témata, v nichž přecházím od figurálních kompozic přes výhledy do měst, ulic a krajin po abstraktnější, až snově mystické barevné kompozice, často vychází z reálné situace, ale tu již uchopím po svém a dále ji rozvíjím, čímž na ni umožňuji nahlížet v různých kontextech.

lomickova

lomickova2

Jan Mácha

Jeho zájem o výtvarné umění se začal rozvíjet v dětství a byl podporován pedagogy již na základní škole. Ve věku 14 let ovládal realistickou kresbu a jeho zaujetí pro výtvarné umění se projevilo i po vyučení v oboru modelář ve Škodových závodech v Plzni. V tomto období postupně získával vztah k výtvarnému řemeslu a začal se jako samouk věnovat sochařství. Mezi oblíbené materiály pro výrobu plastik volil dřevo a pískovec, kterým dokázal vdechnout život a nové rozměry.

Od původní tvorby realistické přešel postupně k expresivní, kde mohl více vyjádřit podstatu věcí a vztah k přírodním materiálům. To se týká i jeho pojetí kresby a malby, kde se časem z přípravných monochromatických prací pro trojrozměrné plastiky staly obrazy s osobitým autorovým vyjádřením a poetikou.

Autor měl po roce 1989 možnost spolupracovat, rozvíjet své zkušenosti a vystavovat s výtvarníky z Čech a Bavorska.

macha

macha3

macha2

Klára Moulisová

Jsem drátenice, šperkařka, kutilka a hlavně úplný blázen. Tvořím, protože mě to baví a hlavně nevydržím nic nedělat, stále něco vyrábím. Mojí největší láskou jsou dráty, kameny a ozubená kolečka.

Ráda experimentuji s různými technikami, ale vždy se vracím k dráteničině, abych ukázala, že to je překrásné řemeslo a ne jenom motání pro hobby.  Drátuji už odmalinka, okoukala jsem to od své maminky, která také drátovala, ale krom těchto základů jsem většinou samouk.

Ve své tvorbě hledám inspiraci v různých světech sci-fi a fantasy.  Ale nejvíce mě teď baví steampunk a postapo. 

moulisova

moulisova2

Liběna Nováková

Plzeňská výtvarnice, od roku 2011 působí také v Praze. Zabývá se abstraktní, ale i klasickou malbou a ilustrací.

V současnosti pracuje za ZŠ v Praze jako učitelka výtvarné výchovy. 

Vystavuje občasně, na skupinových i samostatných výstavách.

nováková

nováková2

nováková3

Kateřina Píchová

Vystudovala bakalářský titul dějin umění na UPOLu. Tvorbě se věnuje v amatérské rovině. Umění a samotná tvorba mi přináší vnitřní mír a vypořádání se s okolím, ale i sama se sebou.

Inspirací mi dokáže být cokoliv v mém okolí, zajímavá místa, lidé, v poslední době architektura. Stačí jít městem a zvednout hlavu a člověk vidí nádherná klenutá okna, zdobení, nebo věci, které normálně přehlídne protože si kouká pod nohy a myslí jen na svůj cíl. Neříkám, že toto je špatné, ale člověk potřebuje mít kolem sebe věci, které ho naplňují něčím hezkým, ale ono se stačí rozhlédnout a pořádně se dívat.

pichova

pichova2

Ilona Pospěchová

K tomuto koníčku jsem se dostala díky mojí fence Hope, se kterou chodíme na dlouhé procházky do lesa, kde trávíme i několik hodin denně, protože obě milujeme pobyt v přírodě. Les mne inspiroval, přinesl nápady a touhu zachytit moje pocity pomocí přírodních materiálů, uchovat vzpomínku a přenést radost z pobytu v přírodě do materiálu přímo v místě kde právě jsem. Začala jsem tedy s sebou nosit nůž na vyřezávání a přímo v lese začala tvořit z kůry, chorošů, mechu a zajímavých kusů dřeva, které jsem cestou našla. Vznikly moje první písmena a obrazce, které jsem pak v lese nainstalovala, jako pozdrav pro ty, kteří budou místem procházet později.

Před dvěma lety mi kamarádka doporučila dílny v Depu, kde je prostor přímo stvořený k tvorbě a jsou tu k dispozici rozmanité druhy dřeva i potřebné nástroje. Pomohla mi udělat první krok, protože jsem dlouho otálela a ostýchala se, zajistila mi tady celoroční členství. Za to jí mnohokrát děkuji, tenhle její dárek mi přinesl do života spoustu radosti. Začala jsem si hrát se dřevem a vyřezávat různé věci jako dárky, které pak přinesly radost i dalším lidem.

Kromě práce s masivem, mě oslovily i palety. Dá se z nich tvořit spoustu zajímavého nábytku, buď z celých palet nebo jen z jejích částí. Je to velice zajímavá práce, když starý vyřazený materiál zrecyklujete do nové neobyčejné a praktické věci.

Budu moc ráda, když Vás moje věci osloví, třeba i pohladí, nebo inspirují k Vaší vlastní tvorbě.

pospechova

pospechova2

Julius Radič

Ve světě amatérského divadla a scénického šermu jsem znám pod přezdívkou Ozzmen :-D . Jsem zakladatel Shš Rytíři Gwydyonu , poté mě cesta zavedla do Divadla a má dosavadní cesta se ubírala tímto směrem v Divadelním a šermířským spolkem Bastien. Malbou a výtvarným uměním jsem byl obklopen od dětství . Díky svému Otci, který maloval a byl umělecky  nadaný. Malby, náčrtky a kreslení s mými dětmi , to mě vždy bavilo.

radic

radic2

Ivana Stratilová

motto: „ Máte nějaký odpad? Pověsím si ho na ucho.“

Věnuji se výrobě šperků z materiálů, které již svou funkci splnily. Jedná se převážně o náušnice z PET lahví a z papíru do sběru.

Z těchto materiálů vyrábím i polotovary na dílničky. Cílem je, aby si každý mohl vyzkoušet, jak může být materiál, se kterým se setkává každý den a vyhazuje ho do koše ještě k něčemu prospěšný.

Dále se věnuji výrobě krčenek. Jedná se o projekt, který se snaží proměnit praktický reklamní nosič visaček a klíčů na šmrncovní doplněk se kterým se Váš pracovní den stane výjimečným.

stratilova

stratilová

Klára Supíková

Je mi dvacet let, jsem studentka oboru Všeobecná sestra na ZČU v Plzni. Umění je pro mě způsobem sebevyjádření, naplňuje mě radostí a spokojeností.

„V lásce a umění se nedá opisovat, každý se musí vyjádřit po svém.“ - Romain Rolland. Těžištěm mé tvorby je kresba lidské tváře. V tváři je vepsané vše, stačí se pozorně zadívat, proto je tak inspirující a fascinující. Piha, vráska u očí, ďolíček ve tváři, světýlka v očích, to vše zpívá ódu na krásu lidství!

Mou oblíbenou technikou je tužkokresba. Baví mě její smysl pro detail. Naopak uhel snadno vyjádří hloubku a přímo vybízí k práci se světlem. Občas sáhnu po akvarelkách, to když zatoužím dodat světu barvy. Olejovky, technika všech velkých mistrů. Skláním se před nimi a věčně chodím po světě umazaná od umtonek s terpentýnovým parfémem. Mým pudrem je prach z rozlámaných uhlů. Chodím se skicákem a fotím očima. Lépe mě představí mé kresby. Snad si k vám najdou cestu.

supikova

supikova2

supikova3

Josef Surma

Nejstarším vystavujícím je devětaosmdesátiletý řezbář z Újezdu (část Plzně) Josef Surma, který doufá, že se třeba mezi návštěvníky najde někdo, komu by mohl své znalosti a svou práci předat.

Svůj dům, ve kterém žije spokojeně Josef Surma, má od sklepa až po půdu zaplněný celoživotními díly ze dřeva. Je mu už 88 let a stále tvoří s radostí a pečlivostí. Když vstupujete na dvorek jeho domku, nic zvláštního vás na první první pohled neupozorní na to, že po vstupu dovnitř bude každý milovník práce se dřevem naprosto uchvácen. Bytové doplňky, lampy, obrazové rámy, zrcadla, kříže, hodiny, teploměry, to vše rozkvétá originálními dřevěnými květy i složitou ornamentální tvorbou.

Tvoří od dětství, ale již 45 let s pilkou, kterou si sám vyráběl. Je si vědom, že je nejstarším řezbářem v kraji. Klíčem k dobrému řemeslu jsou nástroje. Řezbář musí mít vlastní, protože zapůjčení není reálné od nikoho z blízkého okolí. "Kdyby měl nějaký chasník zájem, může to tady vše okouknout a pořídit si postupně nějaký "vercajk", aby měl s čím dělat. Vše, co by si měl pořídit, u mě uvidí a vše mu ukážu", vysvětluje Josef Surma, hledající svého nástupce, kterého je schopný řemeslo naučit.

Stovky děl Josefa Surmy i jeho dílnu naleznete na adrese Klabavská 8, Plzeň-Újezd.

surma

surma2

Jana Šindelářová

Jana Šindelářová ke keramice jsem se dostala před 10lety náhodou. Hlína mi však učarovala, dnes si bez ní nedovedu život představit. Hlínu si míchám, šlapu, hnětu, válím, leštím a napouštím včelím voskem.

Ten proces je součástí vzniku, proměny a to je to – co mi baví. Tvořím autorskou zahradní keramiku tak trochu šálí – připomíná dřevo, ale… Každý kus nese stopy vzniku. Pokud pak potěší i nového majitele, je důvod začít znovu a tak šlapu, míchám…Tvořím v Dobřanech u Plzně hlavně v noci a těším se, že brzy budu důchodkyně, která se na volný čas těší a vyplní. Vystavovala jsem jen v Dobřanech, kde svoje zkušenosti předávám dětem i dospělým. Mám radost, když je hlína chytne za srdce…

sindelarova

sindelarova2

sindelarova3

Václav Šváb

Fotografuji lidské sny i lidi takové, jací jsou. Obojí fotografie umí. Když počkám, až všichni usnou a vyjdou hvězdy a měsíc, odmění mě úžasná atmosféra pro focení. U portrétu, který takhle vyfotím, budete přemýšlet, jestli je to sen nebo objektiv opravdu viděl realitu. Nejlepší je přirozené světlo Slunce, Měsíce nebo třeba ohně. Někdy tohle světlo míchám se světlem umělým z fotografických záblesků. To je ale hodně studené, proto ho nechám projít barevným filtrem nebo použiji zlatý deštník.

Když fotím klasický portrét, soustředím se hlavně na osobnost, kterou fotím – fotografie by o ní měla něco říkat i když nepoužívá slova, ale obraz. Fotografuji industriální architekturu i přírodní krajinu. Focením ve staré opuštěné továrně vyjadřuji pustinu a zmar, který často naši civilizaci provází, ale i její velkou krásu, kterou bezpochyby má. Při focení krás přírody je rád spojuji s krásou lidského těla. Nafotil jsem spoustu reportáží z kulturních a uměleckých akcí.

Zájemci se mohou nechat vyfotografovat v ateliéru Na střeše, který je ve starém podkroví secesního domu v centru Plzně se střešní terasou s výhledem na plzeňské střechy. Do tohoto ateliéru s krásnou atmosférou zvu též všechny na Víkend otevřených ateliérů 2017!

svab

svab2

svab3

Marek Uhlíř

Tvorba Marka Uhlíře vychází z elementárních forem geometrické abstrakce, do kterých vkládá duchovní rozměr hledající v historii, přírodě a meditaci. V součastné době se věnuje studiu Starověkého Egypta.

Rok 2007 - První cena na studentském filmovém festivalu v kategorii animace ISFF Hollywood, USA (International student film festival).

uhlir

uhlir2

Marcela Urubová

1977 - 1981 studovala v grafickém ateliéru Střední umělecko - průmyslové školy v Uherském Hradišti pod vedením profesora Františka Nikla, jehož žena má vystaveny své nadčasové hračky v MoMĚ v New Yorku.

1983 - 1989 studovala u profesorů - Františka Jiroudka a Jiřího Karmazína, v krajinářském ateliéru.

Od té doby malovala přírodu, mírně stylizovanou, ale s duchovním podtextem. Následovalo dlouhé období jakési prázdnoty, stagnace, kdy začala sama sebe opakovat. Ve velkoměstě chyběl ten úzký kontakt s přírodou. Malba získala určitou machu, z níž se malířka vysvobodila až po přestěhování z Prahy blíže k přírodě...do malé vesnice na jih od Plzně. Její paleta se přirozeně rozzářila a ještě ke všemu se změnil obsah jejího malování. Zaměřila se více na svůj vnitřní svět, svou výpověď o něm. Začala malovat spíše o svých emocích s abstraktní formou vyjádření.

Její životní filozofií je fráze "Panta rhei" což je Platónova zkrácená interpretace tvrzení antického filozofa Herakleita z Efezu, že „Nikdy nevstoupíš do stejné řeky".... "Vše se vyvíjí"...a jak vypadá její malba letos, může prezentovat právě na Víkendu otevřených dveří.

urubova

urubova2

urubova3

Lada Vosejpková

Šperky tvořím rozličné a nejraději z patinovaného stříbra. Nehladký a obvykle nelesklý povrch je pro mé šperky i větší objekty charakteristický. Vrstvením tenkých stříbrných plátků a drátků lze vytvořit velice zajímavý reliéf, který ještě zvýrazní závěrečné patinování a leštění vystupujících částí. Povrch šperku není jednotvárný a je zajímavý nejen hrou světel a stínů, ale také lákavý k dotýkání.

Kameny jsou velice často dominantou mých šperků. Drahokamy, polodrahokamy, i ty takzvaně obyčejné, jsou fascinující výtvory přírody. Stále mne inspiruje bohatost jejich tvarů, struktur a barev. Pracuji s kameny broušenými do faset i muglí, tromlovanými a také surovými. Krása je ukryta v každém z nich. Při navrhování myslím na jejich jedinečnost a snažím se ji svou prací ještě vyzdvihnout.

V posledních letech mne také velice zajímá spékané sklo, a tak se tento fascinující materiál objevuje i v mých špercích a interiérových objektech. Autorem fotografií je Eva Hajšmanová.

vosejpkova

vosejpkova2