Informace o institucích 2021

Ateliér Plzeň

Ateliér Plzeň je spolek pro podporu výtvarného umění a kultury. Od roku 2011 pořádá kurzy kreslení a malování pro širokou veřejnost, výstavy a kulturní akce. Součástí malířského ateliéru je kavárna Café LOOS s galerií. Ateliér Plzeň je místem pro setkávání lidí a prostorem podporujícím umělce v jejich tvorbě.

Na Víkend otevřených ateliérů pro Vás máme připravený výtvarný workshop, můžete shlédnout aktuální výstavu a posedět si v naší útulné kavárně.

 soubor DSC_9619_00001.jpg

soubor DSC_0015.jpg

 

Galerie města Plzně

Galerie města Plzně je zaměřená na výstavy současného a moderního umění. Zaměřuje se především na tvorbu českých i zahraničních autorů, kteří představují návštěvníkovi aktuální tendence současného umění. Ve snaze přiblížit toto umění širší veřejnosti zároveň galerie zajišťuje doprovodné a lektorské programy k výstavám. Pořádá komentované prohlídky, výtvarné dílny, umělecký příměstský tábor apod.

Srdečně Vás zveme do Galerie města Plzně na komentovanou prohlídku výstavy nazvané... (bude upřesněno). Komentované prohlídky se uskuteční v sobotu 25. 9. 2021 ve 14:00 hodin a 16:00 hodin.

soubor 1275835.jpg

 

 

Galerie U Bílého jedorožce

Výstavní síň Galerie U Bílého jednorožce je v samém centru Klatov a nabízí k shlédnutí výstavy současného moderního českého i zahraničního umění. Během VOA lze zdarma navštívit výstavu Ze sbírek galerie v Trnavě, která je přístupná v rámci běžné otevírací doby. Vstup zdarma se v tento den týká také kostela svatého Vavřince v Klatovech, ve kterém je přístupná výstava věnovaná architektuře.

soubor 1576763.jpg

soubor 1867485.jpg

Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni

Katedra připravuje budoucí učitele výtvarné výchovy pro základní i střední školy, stejně tak poskytuje výtvarné vzdělání učitelům škol mateřských a 1. stupně základní školy. Pracoviště navazuje na tradici umělecko-pedagogické přípravy, kterou lze datovat již od r. 1948. Katedra nabízí budoucím učitelům osvojení jednak klasických technik, např. kresby či malby, ale také nových technologií ve výtvarné výchově, ať již je to digitální fotografie, video, film či počítačová tvorba, stejně jako zprostředkovává přípravu didaktickou a orientaci v dějinách či teorii umění i vizuální kultury.

Současná katedra výtvarné výchovy a kultury se snaží být otevřeným kulturním centrem. Úzce spolupracujeme se Západočeskou galerií v Plzni, Galerií Evropského domu v Plzni, Unií výtvarných umělců Plzeň, Galerií Vestředu. Zapojili jsme se do projektu Pěstuj prostor Plzně. Podílíme se na oborovém diskurzu ČR, spolupracujeme s ostatními výtvarnými katedrami ČR a zahraničními pracovišti: AVU v Mnichově, Univerzitou Flensburg, Osnabrück, Krakov. Každoročně na katedře vznikne několik odborných publikací. Členové katedry vystavují v prestižních galeriích, například ve Veletržním paláci Národní galerie Praha či Galerii Hollar.

V roce 2019 byla na katedře výtvarné výchovy a kultury zorganizována jedinečná konference České sekce International Society for Education through Art. V rámci konference katedra pořádala výstavu ARTEDUCO představující umění na pedagogických fakultách u nás i v zahraničí. Výstavu bylo možné navštívit v prostoru DEPO2015 od 17. 6. do 4. 8. 2019.

V rámci Víkendu otevřených ateliérů bude pro veřejnost připravena rozsáhlá výstava studentských absolventských a ročníkových prací. Zhlédnout bude možné několik multimediálních prezentací. Katedra výtvarné výchovy a kultury představí také práci svých pedagogů – grafický ateliér prof. Františka Hodonského a dílo prof. Kurta Gebauera.

soubor 1.jpg

soubor 2.jpg

Knihovna města Plzně

Knihovna města Plzně nabízí veřejnosti tradiční služby, které vyplývají z práce s knihou, časopisem i dalšími typy dokumentů. Tvůrčí a rukodělné aktivity však nejsou knihovnicím a knihovníkům nijak vzdálené. Často je využívají zejména při akcích pro děti a mládež, mají samostatné výstavy, nebo s Klubem tvořivých knihovníků nabízí své výrobky na oblíbených Vánočních a Velikonočních trzích v pražském Klementinu.

V rámci akce Víkendu otevřených ateliérů můžete shlédnout pestrou knihovnickou tvorbu na domácí půdě, protože vystavujeme takřka "mezi regály", v Ústřední knihovně pro dospělé - dekorace z knih, malování na hedvábí, keramika, háčkování, patchwork, obrazy (enkaustika) a výrobu šperků (cínování).

Výtvarná  dílna - výroba papírových dekorací, záložek do knih.

soubor knihovna-15.jpg

soubor P_20190930_140252.jpg

 

Klub Křišťál, z.s.

Klub volného času pro občany starší 18 let zejména s duševním onemocněním a potížemi, jejich rodinné příslušníky a pro ty, kdo chtějí pomáhat.

Pořádání výstav zejména k Vánocům, Velikonocům i mimo ně, psaní autorské poezie a vydávání svých knížek, fotografování, malování obrazů i obrázků, aranžování, výroba hraček - psů, koček, králíků, koní, vyšívání deček a obrázků, háčkování, práce s korálky, ubrousková technika, výroba mýdel, levandulových pytlíčků, svíček, zpívání a recitování v domovech pro seniory a u zdravotně postižených, trénování paměti, kino, výlety, procházky, přednášky.

I v době protiepidemické pracujeme doma, protože jsme volnočasový klub pro psychicky nemocné. Děláme tím radost sobě i druhým a vystavujeme například v nemocnici v Klatovech, v klubovně, v Městské knihovně - která se teď otevírá.

soubor IMG_20190303_151634.jpg

soubor CCF_000012.jpg

Muzeum panenek Plzeň a Ateliér Jiřina Havlová

Jmenuji se Jiřina Havlová a mou velkou vášní jsou panenky: tvořím na ně, opravuji je a zkrátka je miluji. Od roku 2006, kdy jsem měla jednu panenku po babičce, panenka co přežila útrapy 2. světové války, se po velkém stěhování dostala až ke mně, objevila jsem ji v roce 1997 na chaloupce, bylo to pro mne jedno úžasné léto s jednou vzácnou panenkou a mojí babičkou. A to doslova, vše se dozvíte, až do ateliéru přijdete.

Po velkých výstavách v Česku a Slovensku a festivalech, které jsem spolu s naším spolkem panenkářek rozjela, jsem se rozhodla usadit právě tam, kde jsem se narodila a to v Plzni. Sama mám na 2.500 panenek, napsala jsem o nich knížku "Česká panenka", která byla téměř vyprodána.

Přijďte poznat, co je to být doktorkou panenek a jejich milovnicí, můžete se třeba naučit vyrobit panenku - to vše záleží na Vás.

Radost a štěstí se skrývá v malých věcech.

Už teď se na Vás v ateliéru v Plzni v Purkyňově ulici 29 moc těším!

soubor IMG_6983.jpg

soubor 2a.jpg

soubor 119181726_1224796_edited.jpg

Pavilon skla Klatovy - PASK

Pavilon skla Klatovy PASK se stal za sedm let své existence oblíbeným cílem návštěvníků zblízka i zdaleka. Největší expozice skla světové proslulé firmy Johanna Lötze vdova z Klášterského Mlýna na Šumavě dnes představuje kolem 900 exponátů, mezi nimiž dominují zejména ty z období secese. Budova pavilonu ověnčená cenami za architekturu je i živým místem setkávání. Do roka zde proběhne zhruba pět výstav a v běžných letech i desítky různých dalších programů, z nichž řada je speciálně připravena pro děti. Naprosto neoblíbenější jsou různé tvůrčí dílny.

Tvůrčí dílna – "Tajemství lesa"
Sobota 25. 9. 2021 od 10 do 17 hodin, neděle 26. 9. 2021 od 10 do 16 hodin:
Tvůrčí dílna u příležitosti Víkendu otevřených ateliérů je provázána s podzimní výstavou "Lovecká vášeň ve skle" (22. 9. – 21. 11. 2021). Lesem a jeho životem inspirované náměty mohou návštěvníci proměnit do podoby podmaleb na skle, vyrýt do sklenic či využít různé korálky. Pracovat se dá podle návodů, ale fantazii se meze nekladou. V sobotu proběhne v zahradě vedle tvůrčích dílen také program připravený ve spolupráci s Lesy České republiky, při kterém se mohou děti odhalovat hrou různá tajemstvími lesa.

soubor PASK_2207.jpg

SOU stavební Plzeň, pracoviště Horní Bříza

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 bylo založeno 1. července 1984 a po sloučení s dalšími dvěma plzeňskými stavebními učilišti v letech 1996 a 1998 se stalo jediným zařízením v Plzeňském kraji specializovaným na výuku oborů s výučním listem se zaměřením na stavebnictví. Od roku 2015 je součástí učiliště rovněž škola v Horní Bříze, a vzdělávací nabídka se tak rozšířila i o obory keramické. Hornobřízská střední škola byla založena v roce 1949 jako odborné učiliště Západočeských keramických závodů. V současnosti je moderním vzdělávacím zařízením, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj. Kapacita školy je 280 žáků, součástí školy je domov mládeže, stravovací zařízení a samozřejmě dílny pro praktické vyučování žáků. Kromě tříletých učebních oborů Kamnář, Keramik, Obkladač, Elektrikář a Zámečník se zde vyučují také výjimečné umělecké obory v rámci plzeňského kraje i republiky - Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Umělecký keramik) a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (Kamnářství).

soubor 1857635.jpg

soubor Obrázek2.png

SUPŠ a ZUŠ Zámeček

SUPŠ a ZUŠ Zámeček je první střední uměleckou školou založenou v Plzni, loni oslavila 25 let. Romantické prostředí zámečku na skále s výhledem na Plzeň je jako stvořené pro uměleckou školu.

Studenti zde mohou získat maturitní nebo pomaturitní vzdělání v oborech:
- Grafický design a média
- Prostorový design a sochařství
- Konzervování a restaurování kamene
- Malba v umění, designu a architektuře
- Užitá fotografie a audiovizuální tvorba

V roce 2016 se škola rozšířila také o Základní uměleckou školu, která nabízí výtvarný obor a kurzy keramiky pro všechny věkové kategorie v dílně s vlastní pecí. Zámeček nabízí vzdělávání i pro dospělé - a to jak v zájmových, tak rekvalifikačních kurzech.

Na "Plzni tvořivé" potkáte Zámeček hned třikrát. Na stanovištích č. XX, č. XX a č. XX.

1) STANOVIŠTĚ Dílna kamenosochařského oboru SUPŠ Zámeček

Oba víkendové dny se budete moci pod vedením pedagogů a studentů ze Zámečku zapojit do modelování plastik, odlévání ze sádry či si vyzkoušet práci sochařů a restaurátorů kamene.

2) STANOVIŠTĚ SUPŠ Zámeček, Pod Vinicemi 82, Plzeň-Radčice

Zavítejte na prohlídku Zámečku, bývalého letního sídla rodiny Lobkowiczů, vystavěného v roce 1906 v romantizujícím stylu malého Konopiště. V areálu se nachází ještě budova purkrabství, přístřešky pro kamenosochaře a kovárna. V zahradě je umístěno množství soch a skulptur, prací našich studentů.

3) STANOVIŠTĚ ZUŠ Zámeček v Plzni - Křimicích, K Nádraží 15 - POUZE v SOBOTU od 14:00 - 18:00.

Workshop výtvarného oboru ZUŠ Zámeček:
Budete zapojeni do unikátního workshopu: Fasáda a vrata budovy ZUŠ získá díky návštěvníkům novou výzdobu. Jako společné dílo všech příchozích vznikne nástěnná malba přímo na budovu ZUŠ, kterou jistě nikdo více nepřehlédne.

Nově startujeme také kurzy v keramické dílně s vlastní pecí, v tento den si můžete keramickou dílnu a její zázemí prohlédnout a zapojit se.

soubor 6066384.png

soubor 1286384.jpg

 

 

 

 

 

Výtvarno, z.s.

Při malování vypněte myšlenky, ponořte se do obrazu a relaxujte. Můžete začít kdykoliv.

Nabízíme Vám vzdělání i relaxaci. Jsme zařízení, které se zabývá volnočasovými aktivitami, zejména malováním a kresbou. V Plzni fungujeme od listopadu roku 2009. Naleznete zde výtvarné kurzy pro všechny věkové skupiny: děti, studenty, dospívající, dospělé, důchodce. Pro ty, kteří s malováním chtějí v jakémkoliv věku začít nebo pro ty, kteří již něco umí. Můžete si vybrat z pravidelných celoročních kurzů nebo z doplňkových jednorázových kurzů (malba akrylem, olejem, pastelem, technika airbrush, automatická kresba, komiks, fantazie, kresba postavy atd.). Připravíme vás na talentovky na uměleckou školu. V letních měsících a o jarních prázdninách pořádáme příměstské tábory s výtvarným zaměřením. Velký důraz klademe především na klienta, a proto se účastníkům věnují skuteční profesionálové v oboru. Pro účastníky pořádáme výstavy jejich prací, také jsme se aktivně zúčastnili, za podpory města Plzně 2015, akce v ulicích města "Kandidátské léto" a účastníme se spousty dalších akcí. Za dobu naší působnosti jste nás mohli také vidět nebo číst o nás v různých médiích.

Těšíme se vás ve dnech 25. 9. - 26. 9. 2021 na Víkendu otevřených ateliérů, kde si můžete vyzkoušet kresbu obličeje (busty) nebo malbu zátiší. Pro děti jsme připravili malování zvířátek či dětských postav a další motivy. Dále vám nabídneme ukázky tvorby našich studentů a rádi pohovoříme se všemi ohledně nabídky našich kurzů na rok 2021/2022.

soubor 1027297.JPG

soubor 1542719.JPG