Informace o institucích

Ateliér Verry bižuterie

Přijďte si zakorálkovat a zarelaxovat v příjemném prostředí Ateliéru Verry bižuterie v rámci akce "Otevřené ateliéry" 29. a 30. září. Vyrobíte si náramky, náušnice nebo náhrdelníky dle Vaší libosti. Můžete si vyzkoušet i zdobení kamenů ubrouskovou technikou. V letošním roce opět otevřeme ateliér v Mateřském centru Jablíčko, Čelakovského 10 v Plzni v Doudlevcích. Těšíme se na Vás.

onacilova

onacilova2

onacilova3

Dům historie Přešticka

Dům historie Přešticka je muzeem s expozicí obchodu, řemesel a živností především z první poloviny dvacátého století. Vedle stálých expozic jsou pro návštěvníky každoročně připravovány ve dvou výstavních sálech krátkodobé tématické výstavy, doprovázené tvůrčími dílnami, komentovanými prohlídkami nebo přednáškami.

presticka

presticka3

presticka2

Galerie Ladislava Sutnara

Galerie Ladislava Sutnara vznikla v květnu 2011 transformací dosavadní Univerzitní galerie. Jejím dlouhodobým cílem je etablovat se jako prestižní galerie, jež se soustředí převážně na vystavování současného designu a užitého umění. Tato pozice by měla reflektovat zvyšující se význam a důležitost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v plzeňské i regionální kultuře a školství.

Galerie hostí výstavy domácích i hostujících pedagogů a studentů, zároveň v rámci přeshraniční i euroregionální spolupráce seznamuje veřejnost s tvorbou spřízněných zahraničních umělců, designérů a institucí – a to především partnerských měst Plzně či bývalých, současných a budoucích evropských hlavních měst kultury. Hlásí se tak k aktivní spoluúčasti na projektu Plzeň – EHMK 2015.

galerie sutnara

Galerie města Plzně

Galerie města Plzně se svým programem zaměřuje na současné umění. Moderní umění je však široké veřejnosti často těžko srozumitelné. Oslovujeme tedy dětské diváky, jejichž pohled je ještě nezatížen představou, jak by umělecké artefakty "měly vypadat". Každou první neděli v měsíci pořádáme výtvarnou dílnu pro děti nazvanou Tvořivá neděle. Pro školy připravujeme animační programy (animace ve smyslu oživení výtvarného díla) a výtvarné dílny. Hravou formou vedeme děti k aktivnímu vnímání a autentickému prožívání současného umění. Děti si odnáší vlastní výrobek a odchází s pocitem, že galerie je atraktivní místo, kde je možné něco zajímavého zažít. Je pro nás důležité, aby tato osvěta byla přístupná každému, akce jsou tedy vždy zdarma.

V rámci akce "Víkend otevřených ateliérů" nabízíme vzácně možnost tvořit nejen dětem, ale i dospělým. Kdokoli přijde, může zažít pocit, jaké to je malovat přímo na půdě Galerie města Plzně a své dílo zde také vystavit. Jedinečná možnost prezentovat vlastní tvorbu se tedy otevírá právě Vám. Stačí přistoupit k prázdnému plátnu a nechat se vést inspirací nebo našimi lektorkami. Budou zde pro Vás, aby Vám poskytly podporu, odbornou radu či nápady.

Zveme všechny tvořivé nadšence všech věkových kategorií do Galerie města Plzně. K dispozici budou malířské stojany, našepsovaná plátna, barvy, štětce a prázdná zeď připravená pro Vaše dílo.

gal-plzne

Galerie Vestředu

Nechceme být místem, kde se děje „umění pro umění.“ Jsme místem, kde si mužete nad šálkem kávy zadiskutovat o umělecké či neumělecké tvorbě, dění okolo Vás nebo čemkoli jiném, k čemu Vás naše prostředí inspiruje, a tím dát další možnost vzniknout něčemu novému.

Galerie Vestředu je malým kulturním prostorem v centru Plzně, jehož náplní jsou tématické výstavy začínajících i zkušenějších umělců, ale také doprovodný program ve formě pravidelných workshopů pro děti i dospělé, přednášek, diskusí, hudebních či literárních vystoupení a dalších.

Vedle toho také nabízí prostor i základní materiál k tvoření pro každého, kdo má zájem nebo jednoduše nemá podmínky jinde (ať už z důvodu velikosti formátu nebo jakéhokoli jiného). Nikdo není vázán kvalitou své tvorby - důležitá je pouze vůle nechat se inspirovat, námi nebo kýmkoliv a čímkoliv jiným, a tvořit něco nového.

gal-vestredu

gal-vestredu2

Sociálně terapeutická dílna Exodus

Vedoucí sociálně terapeutické dílny Exodus, jejímž posláním je poskytování ambulantních terapeutických služeb osobám, které mají sníženou pracovní a zdravotní schopnost z důvodu tělesného, zdravotního a kombinovaného handicapu, dále osobám s chronickým duševním onemocněním a s mentálním onemocněním.

Další činností je výtvarná činnost, návštěvy muzeí, výstav, navštěvování zajímavých míst, hradů, zámků, vycházky do přírody. Pořádáme sportovní soutěže, uživatelé se účastní soutěží, především fotografické soutěže.

rajzlova

rajzlova2

SUPŠ a ZUŠ Zámeček

SUPŠ a ZUŠ Zámeček je první střední uměleckou školou založenou v Plzni. Vznikla roku 1995 v budově radčického zámečku. Romantické prostředí na skále s výhledem na Plzeň je jako stvořené pro uměleckou školu. Studenti zde mohou získat maturitní nebo pomaturitní vzdělání v oborech:

  • Grafický design a média
  • Prostorový design a sochařství
  • Konzervování a restaurování kamene
  • Malba v umění, designu a architektuře
  • Užitá fotografie a audiovizuální tvorba

V roce 2016 se škola rozšířila také o Základní uměleckou školu, která vyučuje Výtvarný obor a Filmovou školu. Zámeček nabízí vzdělávání i pro dospělé - a to jak v zájmových, tak rekvalifikačních kurzech.

Na "Plzni tvořivé" potkáte Zámeček hned dvakrát. Otevřené pro veřejnost budou sochařské ateliéry v areálu radčického zámečku (Pod Vinicemi 82, Plzeň) i ateliéry v Křimicích (Zámecké nám. 9, Plzeň-Křimice). V obou budovách budou připraveny ukázky studentských prací (výstavy) a zajímavé výtvarné workshopy. V ateliérech v Křimicích můžete navštívit také promítání studentských filmů.

s-zamecek

s-zamecek2

s-zamecek3

Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni patří k nejvýznamnějším galerijním institucím v České republice. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Sbírkový fond v současnosti čítá přes 10 000 děl.

Západočeská galerie v Plzni sídlí v bezprostřední blízkosti historického náměstí s monumentální katedrálou. K výstavním účelům využívá dva historické objekty v centru města - někdejší středověkou tržnici, od r. 1972 výstavní síň „Masné krámy“, a goticko-renesanční dům č. p. 13 v Pražské ulici.

Budova středověké masné tržnice byla postavena v roce 1392 v místech bývalého městského parkánu. Dnes tvoří její průčelní obrys s malebným štíhlým cimbuřím charakteristickou dominantu spodní části Pražské ulice a Křižíkových sadů. Jedná se o jednu z mála dochovaných staveb tohoto typu. V roce 1972 zde byla otevřena výstavní síň Masné krámy, svou dispozicí a uspořádáním vnitřního prostoru v České republice ojedinělá. Ve výstavních síních jsou prezentovány proměnné výstavní projekty.Výstavní síň Masné krámy je v daném termínu uzavřena z důvodu instalace nové výstavy.

Během víkendu Otevřených ateliérů můžete ve výstavní síni „13“ navštívit výstavu Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914–1928.

ZCG

ZCG2